To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân Viên QA/QC( Đảm Bảo Chất Lượng/ Kiểm Soát Chất Lượng)

Công Ty TNHH PEROMA Việt Nam
Updated: 15/02/2020

Employment Information

Benefits

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép
 • Chế độ tập thể dục

Job requirement

Xây dựng và triển khai việc áp dụng hệ thống chất lượng trong nhà máy.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Trưởng phòng QA.

- Đề xuất, theo dõi các hành động khắc phục, phòng ngừa.

- Đề xuất với Trưởng bộ phận các vấn đề về kế hoạch triển khai và cải tiến hệ thống chất lượng.

- Hướng dẫn cán bộ nhân viên trong nhà máy về các vấn đề liên quan đến hệ thống chất lượng.

- Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hàng hóa, sản phẩm của nhà máy.

- Kiểm tra, giám sát sản phẩm đầu ra, nguyên liệu đầu vào.

- Kiểm tra ghi tài liệu, biểu mẫu giám sát tại xưởng sản xuất.

- Theo dõi, giám sát chất lượng ở từng công đoạn.

- Hàng tháng rà soát toàn bộ dụng cụ đo lường, thử nghiệm của toàn nhà máy, có kế hoạch kiểm tra, hiệu chuẩn cho dụng cụ thiết bị và chịu trách nhiệm về toàn bộ các kết quả thử nghiệm được công bố.

- Tổ chức hoặc tham gia các chương trình đào tạo về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Job requirement

Đề xuất cung cấp các phương tiện cần thiết và tạo mọi điều kiện thuận lợi, thời gian hợp lý để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu công nhân thực hiện đúng theo quy trình chất lượng đã ban hành, ghi nhận và báo cáo với cấp trên đối với cá nhân không tuân theo quy trình chất lượng đã ban hành.

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: 22 - 35
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH PEROMA Việt Nam

Number of employees: 25-99

Peroma Việt Nam với phương châm “Scent from the nature”, chúng tôi chuyên  sản xuất  và phân phối các dòng sản phẩm uy tín trong và ngoài nước như... View more

Nhân Viên QA/QC( Đảm Bảo Chất Lượng/ Kiểm Soát Chất Lượng)

Công Ty TNHH PEROMA Việt Nam