Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Nhân Viên QA Ngành Gỗ Nội Thất

Công ty TNHH SX&TM Miền Quê - The Country Co,.Ltd
Ngày cập nhật: 07/08/2019

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Employee Shuttle Service, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Mô tả công việc

- Làm việc với khách hàng về tất cả các vấn đề liên quan đến chất lượng trên chuyền hoặc ở khu vực audit.

- Kiểm tra và bám sát giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng.

- Huấn luyện, nhắc nhở các bộ phận liên quan áp dụng đúng quy trình chất lượng sản phẩm ban hành. Đưa ra những tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn công việc để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho tất cả bộ phận.

- Lập biên bản và phát hành phiếu CAR đến các bộ phận liên quan đến chất lượng. Giải quyết tất cả các vấn đề khiếu nại của khách hàng.

- Phối hợp với phòng Kỹ thuật Thiết Kế, QA mẫu để tổ chức họp mẫu hàng trắng khi tổ mẫu làm xong.

- Chụp hình ảnh làm tiêu chuẩn để ban hành, tương tác với Giám sát chất lượng nhà thầu phụ, Trưởng phòng kỹ thuật thiết kế để hoàn chỉnh bản vẽ theo đúng PPS.

- Kiểm tra toàn bộ bảng màu chuyền sơn và kế hoạch đặt thẻ màu hàng trắng cho nhà cung cấp làm bảng màu công đoạn. Phối hợp với Kỹ thuật sản xuất để triển khai thống nhất quy trình thực hiện bảng màu cho sản xuất và QA hệ thống

- Các công việc phát sinh do Trưởng phòng Chất lượng điều động.

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH SX&TM Miền Quê - The Country Co,.Ltd

https://thecountry.talentnetwork.vn Tổng số nhân viên: 1800

Công ty TNHH SX & TM Miền Quê là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam chuyên về sản xuất và xuất khẩu nội thất gỗ ra thị trường quốc tế. Được... Xem thêm

Nhân Viên QA Ngành Gỗ Nội Thất

Công ty TNHH SX&TM Miền Quê - The Country Co,.Ltd