English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên phòng mẫu (Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp)

Mô tả công việc

-Thực hiện các công việc liên quan đến số liệu, dữ liệu phòng mẫu

- Cụ thể trao đổi trong buổi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- Sử dụng vi tính văn phòng

- Ưu tiên biết CAD

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương