English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT

Mô tả công việc

- Phối hợp đội thi công để lập, tập hợp, tổng hợp và theo dõi các hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng, hồ sơ thanh toán và hồ sơ hoàn công công trình đối với các dự án được trưởng phòng phân công.

- Bám sát và phối hợp với các đội thi công để xử lý các hồ sơ bản vẽ, các điều chỉnh khác liên quan đến dự án được giao.

- Hiểu biết về công tác An toàn vệ sinh lao động

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công lãnh đạo Phòng.

Yêu cầu công việc

- Giới tính: Nam - Tuổi từ 25 trở lên.- Bằng cấp: Đại Học chuyên ngành xây dựng công trình: Xây dựng cầu đường hoặc xây dựng công trình thủy lợi.- Chấp nhận đi công tác theo sự điều động của Công ty

- Đã có kinh nghiệm làm trực tiếp tại các đơn vị thi công, kinh nghiệm, trong công tác lập hồ sơ chất lương, hồ sơ thanh toán, hồ sơ hoàn công.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương