English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Mô tả công việc

  • Phiên dịch tại hiện trường sản xuất và làm việc tại Văn phòng.
  • Làm việc với chuyên gia, cố vấn người Hoa.
  • Chuyển đổi ngôn ngữ từ chuyên gia đến công nhân kỹ thuật và ngược lại.
  • Dịch các tài liệu từ tiếng Hoa sang Tiếng Việt và ngược lại, phục vụ công việc sản xuất.
  • Hỗ trợ các chuyên gia trao đổi công việc, ý tưởng đến các phòng ban và ngược lại.

Yêu cầu công việc

  • Có chuyên môn biên phiên dịch tiếng Hoa.
  • Khả năng giao tiếp tốt.
  • Nắm bắt được ý tưởng, nội dung và truyền đạt lại đầy đủ thông tin.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất hoặc đã du học hoặc làm việc tại nước ngoài.