English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng - MM Mega Market An Phú, Q2

Mô tả công việc

· Thực hiện và theo đuổi Chiến Lược Phát Triển Khách Hàng do công ty đề xuất.

· Tiếp cận trực tiếp từng nhà, những địa chỉ không có trong dữ liệu MM Mega Market nhưng trực thuộc trong vùng chỉ định quản lý xuyên suốt năm tài chính nhằm đảm bảo việc bám sát qui trình làm việc một cách nghiêm túc.

· Nhận diện, tiếp nhận khách hàng tiềm năng, duy trì và xây dựng danh sách khách hàng mới cho Phòng Phát Triển Thị Trường và kích hoạt khách hàng tồn tại trong danh sách quản lý không mua hàng (nếu cần thiết) để tăng doanh số, tăng lợi nhuận, tăng tích lũy từ nhóm Khách Hàng Trọng Điểm chiến lược trong vùng chỉ định quản lý của mình trong suốt năm hoạt động.

· Ứng dụng phương pháp tiếp cận Khách Hàng Trọng Điểm chuyên nghiệp (như các công cụ, chương trình, khuyến mãi…) để nuôi dưỡng và phát triển khách hàng tiềm năng hướng đến phát triển khách hàng lâu dài.

· Xây dựng hình ảnh tích cực cho Công Ty và xây dựng dữ liệu khách hàng chính xác cũng như xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng

· Thông báo cho Công Ty về những Yêu cầu, Nhu cầu và Những mong đợi từ khách hàng trong quá trình hoạt động (thông tin không chỉ từ những khách hàng quen thuộc mà còn từ những nguồn đáng tin cậy)

· Tổ chức thăm viếng khách hàng dựa trên những ưu tiên được định nghĩa bởi Sales Force Manager. Thăm viếng khách hàng phải theo kế hoạch để đạt hiệu quả và tiết kiệm.

· Đạt được các mục tiêu cả về số lượng (KPIs) và chất lượng (được đánh giá định kỳ hằng năm)

· Sử dụng những công cụ và những giải pháp dành cho khách hàng do Công Ty cung cấp

· Tôn trọng các qui trình và sử dụng tất cả các form mẫu và các báo cáo đúng qui định và đúng thời gian

· Đề xuất những hoạt động (đơn giản là báo trực tiếp hoặc gửi thông báo) liên quan đến vùng quản lý

· Kết hợp với các thành viên trong Sales Force Team để thường xuyên kiểm tra những khách hàng tồn tại trong danh sách quản lý không mua hàng để thực hiện kế hoạch kích hoạt

Yêu cầu công việc

·                             Khách hàng, Thị trường & Kiến thức sản phẩm tùy theo yêu cầu chuyên môn

·                             Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng

 

·                             Kỹ năng bán hàng

·                             Kỹ năng giao tiếp

Quản lý dự án 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép