English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Pháp chế

Mô tả công việc

1. Tư vấn và tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến Pháp lý của Công ty.

2. Sọan thảo các giấy tờ, công văn, văn bản Pháp lý do Ban Giám đốc chỉ định.

3. Soạn thảo các hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh tế liên quan đến mảng xây dựng, hợp đồng thanh lý cho các Phòng ban.

4. Kiểm soát, giám sát sự tuân thủ pháp luật thông qua việc kiểm tra sự tương tác xử lý công việc của các Phòng ban có liên quan.

5. Tham gia hỗ trợ các phòng bạn về mặt Pháp lý trong việc soạn thảo, chỉnh sửa các quy trình, quy chế nội bộ.

6. Trực tiếp/ chủ động liên hệ, làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục Pháp lý cho Công ty theo quy định.

7. Thay mặt công ty tiến hành các thủ tục Pháp lý trong quá trình tranh chấp hay khiếu nại (nếu có)

8. Cập nhật các quy định Pháp luật mới được ban hành cho các Phòng ban chức năng và cá nhân khác có liên quan.

9. Tổ chức lưu trữ, bảo quản và kiểm soát việc sử dụng hồ sơ pháp lý, văn bản, tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý của bộ phận.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật - Ưu tiên chuyên ngành Luật Thương mại.
  • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc
  • Kỹ năng phân tích & tổng hợp, kỹ năng giao tiếp & thương lượng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và có thể làm việc dưới áp lực cao. 
  • Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, bảo mật thông tin 
  • Anh văn giao tiếp

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, - Lương, thưởng xứng đáng theo khả năng và kết quả công việc. - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. - Phụ cấp ăn trưa. - Teambuiding - Thưởng Lễ, Tết - Year-end party - BH tai nạn 24/24, BH sức khỏe