English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN PATTERN

Mô tả công việc

* Số lượng: 5 người

- Làm PFC (Process flow chart- tiến trình làm Giaỳ)

- Quản lý dữ liệu liên quan đến hệ thống cắt và hệ thống chi phí sản xuất

- Quản lý dự án kỹ thuật

- Các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của quản lý

* Số lượng: 5 người

- Làm mô hình gói công nghệ mới cho mẫu mới

- Chuẩn bị và thử nghiệm mẫu mới, kích thước mô hình cho size mẫu mới và tất cả các size

- Các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của quản lý

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng (ứng viên tốt nghiệp ngành Giaỳ da là một lợi thế)

- Tiếng Anh giao tiếp, vi tính thành thạo

- Có kiến thức liên quan tới Giaỳ là một lợi thế

- Linh hoạt, năng động, ham học hỏi (ứng viên Nam là một lợi thế)

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương