English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Offline

Mô tả công việc

- Kiểm soát các chỉ số P&L liên quan đến hoạt động marketing online theo kế hoạch đã duyệt.

- Thực hiện các báo cáo phân tích kết quả các chỉ số tài chính liên quan theo tháng, quý, năm & đột xuất.

- Lập báo cáo định kỳ/phát sinh về hoạt động marketing các thương hiệu đối thủ cạnh tranh.

- Lập kế hoạch triển khai hiệu quả các chiến lược marketing thương hiệu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn các hệ thống trong phạm vi phụ trách.

- Lập kế hoạch Maketing phát triển hình ảnh thương hiệu các nhãn thuộc công ty quản lý.

- Chịu trách nhiệm về những hình ảnh, ấn phẩm chương trình công ty .

- Làm việc với khách hàng và đối tác có nhu cầu hợp tác với công ty .

- Chịu trách nhiệm thương thảo chính sách, hợp đồng với đối tác khách hàng .

- Quản lý thông tin khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng của Công ty.

- Giải quyết các phản ảnh của khách hàng về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu.

- Tham mưu và đề xuất, xây dựng các giải pháp hiệu quả trong phạm vi công việc chuyên môn lên BGĐ.

- Hoàn thành mục tiêu KPI mỗi tháng.

Yêu cầu công việc

- Tự giác tuân thủ các quy định, nội quy Công ty, luôn giữ tác phong vui vẻ, hòa nhã với đồng nghiệp,khách hàng, đối tác.

- Thực hiện một số công việc do BGĐ yêu cầu..

- Tôn trọng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

- Hoàn thành mục tiêu công việc theo bản mô tả công việc và theo mục tiêu KPI hàng tháng, quý, năm.

- Đề xuất những sáng kiến công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Được quyền chủ động giải quyết công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao.

- Những quyền hạn được Ban Giám đốc ủy quyền.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương