English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên nhập liệu kho

  • Nơi làm việc: Hà Nội

    Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ

  • Cấp bậc: Nhân viên

    Hạn chót nộp hồ sơ: 14-06-2019

  • Mức lương: 5.500.000 - 7.000.000 VND

Mô tả công việc

- Nhập dữ liệu, thông tin hàng hóa

- Tạo và thay đổi thông tin về mã hàng hóa mới.

- Tạo và thay đổi các bảng giá mua, giá bán nội bộ, giá bán buôn, giá bán lẻ.

- Tạo và thay đổi chương trình KM theo yêu cầu của phòng mua

- Tạo và thay đổi thông tin về thẻ hội viên, mã nhân viên lên PM

Yêu cầu FTS thay đổi, thêm mới các chức năng theo yêu cầu thực tế công việc.

Yêu cầu công việc

Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo