English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên nhân sự

Mô tả công việc

1. Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty:

 • Theo dõi biến động nhân sự. Định kỳ thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình sử dụng nhân sự trình Trưởng phòng.
 • Trực tiếp dự thảo các văn bản: hợp đồng lao động, thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng lao động…trình Trưởng phòng và cập nhật vào hồ sơ của người lao động.
 • Cập nhật, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ người lao động đúng quy định.

2. Tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

 • Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và đào tạo của các bộ phận.
 • Thực hiện công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ, phỏng vấn các ứng viên.
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới về các nội quy lao động, các quy định, quy trình làm việc.
 • Phối kết hợp trong việc thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho các nhân viên theo yêu cầu công việc.

3. Triển khai và thực hiện hệ thống đãi ngộ lao động.

 • Chấm công, theo dõi tất cả các vấn đề liên quan đến tiền lương nhân viên, tổng hợp gửi kế toán lương.
 • Khảo sát thị trường để rà soát lại chế độ lương, thưởng theo định kỳ. Đề xuất các phương án điều chỉnh tiền lương, tiền thưởng…
 • Theo dõi, thực hiện và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn Công ty.
 • Giám sát, thực hiện công việc bàn giao sau nghỉ việc và giải quyết các chế độ liên quan

4. Tham gia tổ chức triển khai hệ thống quản trị và đánh giá thực hiện công việc đúng kế hoạch:

 • Nghiên cứu, hướng dẫn và đôn đốc các phòng ban, bộ phận thực hiện hệ thống quản trị và đánh giá hàng tháng, năm đúng kế hoạch
 • Tổng hợp kết quả đánh giá toàn Công ty trình Trưởng phòng.

5. Tham gia tổ chức (chuẩn bị, phục vụ và hậu cần) các hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, tham quan, nghỉ mát, các sự kiện….. của Công ty.

6. Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng và cấp trên

 • Hướng dẫn Nhân viên các Bộ phận áp dụng hệ thống tiền lương, thưởng, đãi ngộ; đánh giá thực hiện công việc….và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan của người lao động.
 • Cập nhật thông tin về các chế độ chính sách cho người lao động và phổ biến áp dụng.
 • Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định, hoạt động của Công ty cho toàn bộ người lao động.
 • Phối hợp với các Bộ phận xây dựng và duy trì Văn hóa Công ty.
 • Thực hiện chế độ Báo cáo công việc với Trưởng phòng. Lập Báo cáo tháng về kết quả công việc cá nhân theo mẫu.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

Yêu cầu công việc

Kiến thức

 • Nắm vững Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội,...
 • Hiểu rõ về hệ thống các quy định, quy trình, nội quy làm việc trong các đơn vị và Công ty.
 • Am hiểu về hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ….

Kỹ năng

 • Kỹ năng tiếp nhận và truyền đạt thông tin.
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo.
 • Kỹ năng giao tiếp, tuyển dụng và đánh giá nhân sự.

Khả năng

 • Khả năng tổ chức các chương trình, hội thảo.
 • Khả năng quản lý thời gian, lập kế hoạch công việc.
 • Khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, điều hoà xung đột trong tổ chức.
 • Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Internet. Đặc biệt trong soạn thảo văn bản.
 • Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị văn phòng như máy photo, fax, điện thoại...

Kinh nghiệm: 01-02 năm làm về công tác tổ chức, hành chính nhân sự.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục