English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp

Mô tả công việc

- Thực hiện công tác tuyển dụng CBNV : Đăng tuyển thông tin, tổ chức phỏng vấn và tiếp nhận nhân viên đi làm- Hỗ trợ chấm công, tính phép, thực hiện quản lý và đánh giá nhân sự, theo dõi biến động nhân sự- Thực hiện công tác nhân sự: Soạn thảo các văn bản quyết định liên quan đến nhân sự, giải đáp các chế độ chính sách đối với người lao động- Thực hiện công tác làm BHXH: Lập bảng đối chiếu hàng tháng, giải quyết chế độ cho người lao động, thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, chốt sổ, lập bảng thu tiền BH hàng quý- Hỗ trợ bộ phận Hành chính phát hành các văn bản hành chính, lưu giữ sắp xếp hồ sơ nhân sự, giấy tờ văn bản- Tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý nhân sự, xử lý các vi phạm về nội quy, quy chế, chính sách, giải quyết các tranh chấp trong quan hệ lao động

- Xây dựng nội quy, quy chế công ty và các bộ phận

- Tổ chức phòng nhân sự

- Xây dựng bộ chỉ tiêu đo lường và đánh giá nhân sự từng vị trí.

Yêu cầu công việc

- Nữ/ Nam: tốt nghiệp Cao Đăng/Đại học chuyên ngành: Quản trị Nhân sự, Luật, kinh tế..- Có ít nhất 03 năm trong lĩnh vực nhân sự, có thể mạnh về tuyển dụng, bảo hiểm - Năng động, cầu tiến, chủ động trong công việc- Mong muốn gắn bó với doanh nghiệp.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép