To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân Viên Nhân Sự

GreenFeed Việt Nam
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Job requirement

 Phụ trách tính lương, thưởng, các chế độ phúc lợi toàn công ty

Theo dõi và tổng hợp chấm công, các loại phép

Thực hiện các thủ tục phúc lợi, thai sản, chế độ ốm đau cho nhân viên

Theo dõi, tổng hợp tăng giảm bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm sức khoẻ

Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến tuyển dụng

Chuẩn bị các thủ tục cho nhân viên mới, theo dõi thử việc, theo dõi HĐLĐ

Cập nhật, sắp xếp quản lý hồ sơ nhân viên toàn công ty

Hỗ trợ các công việc hành chánh 

Các công việc khác được phân công

Company Overview

GreenFeed Việt Nam

http://greenfeedcareers.com Number of employees: > 2000

Nhân Viên Nhân Sự

GreenFeed Việt Nam