To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Nhân Sự

Văn phòng AIA Exchange Đà Nẵng
Updated: 05/05/2021

Employment Information

Job requirement

Company Overview

Văn phòng AIA Exchange Đà Nẵng

THÔNG TIN LIÊN HỆ: - HUỲNH THỊ THANH VÂN – Trưởng Phòng Kinh Doanh Cấp Cao. - Điện thoại: 0905.703.072 - Email: [email protected]  [Ghi rõ vị trí... View more

Nhân viên Nhân Sự

Văn phòng AIA Exchange Đà Nẵng