English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Nhân Sự ( BẢO HIỂM/HỢP ĐỒNG)

Mô tả công việc

- Thực hiện công tác làm BHXH: Lập bảng đối chiếu hàng tháng, giải quyết chế độ cho người lao động, thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, chốt sổ….- Thực hiện công tác làm HĐLĐ: Theo dõi đánh giá thử việc/làm việc, gia hạn HĐLĐ, thông báo kết quả đánh giá thử việc/làm việc cho CBCNV- Chấm công, xác nhận giờ làm việc - tăng ca, theo dõi phép năm của CBCNV.- Một số công việc khác theo chỉ thị của quản lý trực tiếp và lãnh đão Công ty

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Quản trị doanh nghiệp, Kế toán, Kinh tế,….- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về nhân sự tổng hợp, BHXH- Am hiểu về luật BHXH, Luật Lao động,….- Thành thạo tin học văn phòng

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương