English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Nghiệp Vụ

Mô tả công việc

  • Kiểm tra tồn kho thực tế so với kế hoạch- cung cấp thông tin cho cấp quản lý phân bổ hàng bán cho Khách hàng; lên đơn hàng phân bổ cho các Chi Nhánh dựa theo bảng phân bổ theo kế hoạch; Trung chuyển hàng giữa các kho để cân đối tồn kho hợp lý.
  • Ghi nhận, kiểm tra và xác nhận đơn hàng từ hệ thống các kênh GT, MT và Horeca theo kế hoạch phân bổ bán hàng của Quản lý.
  • Lập phiếu giao hàng riêng theo yêu cầu của khách hàng kênh MT, Horeca.
  • Kiểm tra công nợ đầy đủ các đơn hàng từ hệ thống Khách hàng gửi lên – đối chiếu với danh sách nợ để xác nhận công nợ đạt hay không đạt.
  • Kiểm tra thông tin trên bảng kê của các hệ thống ngân hàng liên kết gửi - sau đó cấn trừ cho Khách hàng theo đúng tên và Hóa đơn thanh toán .
  • Đọc, kiểm tra và In Hóa đơn sau khi đơn hàng đã lập thành công...

Yêu cầu công việc

Giới tính: Nam, Nữ

Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính kế Toán, Quản trị kinh doanh

Trung thực, chịu áp lực công việc tốt, nhạy bén, giao tiếp tốt

Hồ sơ ứng tuyển gồm:

- Thư ứng tuyển theo mẫu của Acecook Việt Nam (bắt buộc)

- CV có dán hình

- Các văn bằng có liên quan, CMND, Hộ khẩu, SYLL công chứng

- Giấy khám sức khỏe mới nhất (theo thông tư 14)

Ghi Chú:

* Ứng viên download mẫu CV tại: http://www.acecookvietnam.vn/tuyen-dung

- Ứng viên có thể nộp bản photo. Hồ sơ hoàn chỉnh bổ sung sau.

- Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương