English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên mua hàng

Mô tả công việc

- Cân đối mua hàng/điều hàng nhập kho đối với các nguyên liệu/phụ gia phụ trách do cấp trên chỉ định

- Theo dõi, đánh giá khả năng đáp ứng của các NCC thuộc nhóm mặt hàng phụ trách

- Tìm kiếm và phát triển hệ thống nhà cung cấp để phục vụ mua hàng hiệu quả

- Thực hiện báo cáo cho Giám đốc thu mua/giám sát thu mua các công việc có liên quan

- Soạn thảo hợp đồng và chứng từ thanh toán hợp đồng

- Hỗ trợ cân đối, chuyển hàng nội bộ, thu mua cho các đơn vị trực thuộc Công ty

- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng và nhận hàng, phối hợp giải quyết/báo cáo các tình huống sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện

- Cập nhật số liệu nhập kho mỗi ngày vào hệ thống ERP

- Cập nhật thông tin thị trường, giá cả.

Yêu cầu công việc

- Cẩn thận, thương lượng tốt, giao tiếp tốt

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, ngoại thương hoặc kinh tế đối ngoại sẽ được ưu tiên

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

- Có kiến thức xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế

- Có kiến thức chuyên môn về mua hàng, quản lý rủi ro

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu mua nguyên liệu phục vụ sản xuất trong ngành thức ăn chăn nuôi.