English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Mua hàng - Kế hoạch Vật Tư

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm đảm bảo lượng tồn kho phục vụ nhu cầu bán hàng cho cả hệ thống
 • Xem xét số lượng tồn kho & lên kế hoạch đặt hàng
 • Lên đơn hàng & đặt hàng NCC
 • Kiểm soát mã sản phẩm (mã BOM+ mã con)
 • Input data lên SAP kịp thời (Tên hàng, giá mua, giá bán lẻ, CK khách lẻ, CK đại lý)
 • Kiểm soát input số liệu nhập lên SAP từ nhân viên
 • Kiểm soát giữa mã sản phẩm & hình ảnh hàng thực tế. Có bất ký điều gì sai sót cần điều chỉnh kịp thời & thông báo cho các bộ phận liên quan
 • Tạo mã quản lý lượng: vật tư, hàng mẫu.
 • Kiểm soát thời gian sản xuất của các đơn hàng từ NCC để sắp xếp vận chuyển
 • Liên hệ nhà cung cấp để nhận chứng từ shipping document, kiểm tra và xác nhận: OC, IN, PL, FE
 • Mua bảo hiểm hàng hóa
 • Liên hệ forwarder nhận Bill of lading và Thông báo hàng về, Hóa đơn cước. Kiểm tra và xác nhận.
 • Dịch và chuyển toàn bộ shipping document cho bộ phận Giao nhận hải quan để làm thủ tục thông quan hàng hóa.
 • Phối hợp với bộ phận logistics và kho để điều phối hàng về kho
 • Hỗ trợ nghiệp vụ nhập kho trên SAP, giải quyết những vường mắc từ các bộ phận.
 • Giải quyết khiếu nại hàng hư và yêu cầu bồi thường từ bên liên quan: vận chuyển, nhà cung cấp
 • Kiểm soát công nợ vận chuyển, xác nhận & làm thanh toán hàng tháng.
 • Làm việc với bên liên quan về việc bồi thường hàng hóa: Nhà cung cấp, bảo hiểm, vận chuyển
 • Theo dõi việc bồi thường và thông báo cho kế toán& kho phương án xử lý để bộ phân liên quan thực hiệp đúng nghiệp vụ.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại Học
 • Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm Mua hàng nước ngoài, logistics, ngoại thương. Có kinh nghiệm về CO form E
 •  Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.
 •  Sử dụng thành thạo vi tính: đặt biệt giỏi tính toán, excel và các lệch trong excel để xử lý số liệu nhanh

Có các tố chất cá nhân:

 • Là chăm chỉ, cẩn thận, điềm tĩnh
 • Có đầu óc suy nghĩ logic
 • Tự tin trong giao tiếp, và có kỹ năng thương lượng
 •  Biết sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc để xứ lý nhiều công việc đồng thời.
 •  Luôn vui vẻ nhiệt tình để hỗ trợ qua lại giữa nhân viên và các bộ phận liên quan

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép