Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Nhân viên mua hàng- Buying Executive ( Thời vụ 6 tháng)

Job requirement

Đánh giá, đàm phán và lựa chọn Nhà cung cấp cho các yêu cầu mua nguyên vật liệu, MRO và dịch vụ theo thời điểm với chất lượng đảm bảo và chi phí hợp lý nhằm đáp ứng kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm được phân công đảm bảo tuân thủ qui trình mua hàng.- Thiết lập hợp đồng, phụ lục, đơn đặt hàng theo thời điểm, quản lý và vận hành hợp đồng, PO theo kết quả lập hợp đồng, phụ lục, đơn đặt hàng đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của các bên liên quan theo phạm vi công việc phụ trách.- Áp dụng các thủ tục, HDCV liên quan đến Khối Mua hàng đảm bảo tuân thủ 100% qui trình qui định. Lập báo cáo tuần/tháng/năm để theo dõi và kiểm soát việc thực hiện mục tiêu đúng hạn và đúng yêu cầu

Job requirement

- Có kinh nghiệm mua hàng ít nhất 2 năm- Thành thạo tiếng Anh- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng- Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và phối hợp làm việc liên phòng ban