English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Mua Hàng Bao bì và nguyên vật liệu

Mô tả công việc

A. Nhiệm vụ chính:

- Cập nhật số liệu tồn kho và lên kế hoạch mua hàng và cung ứng bao bì, vật tư, công cụ dụng cụ,… phục vụ cho hoạt động sản xuất.

- Đề xuất, thực hiện các yêu cầu mua hàng (lập đơn đặt hàng) hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động SXKD trên cơ sở BGĐ đã phê duyệt một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả.

- Tìm kiếm nhà cung ứng ổn định cung cấp, đàm phán nhận hàng thanh toán, công nợ.

- Quản lý các Nhà cung ứng theo qui trình của Công ty bằng các chỉ tiêu : năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán.

- Tìm kiếm và so sánh các Nhà cung ứng mới so với Nhà cung ứng hiện tại về sản phẩm, chất lượng,… nhằm mục đích giảm giá thành và có nhiều sự lựa chọn trong việc cung ứng

- Phối hợp, kiểm tra chất lượng và tiến độ cung ứng của toàn bộ bao bì, nguyên vật liệu,… đầu vào phục vụ cho hoạt động SXKD toàn Công ty.

- Theo dõi và hỗ trợ các hoạt động nhập – xuất – kiểm kê các bao bì, nguyên vật liệu,… theo qui trình của Công ty.

- Thực hiện hệ thống sổ sách, chứng từ theo qui định của Công ty.

- Xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả. Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, tiết kiệm chi phí để thúc đẩy hoạt động SXKD.

- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin về công nghệ, kinh tế và tài chính của Công ty.

B. QUYỀN HẠN :

- Thực hiện nghiêm túc các Qui trình cung ứng theo qui định của Công ty

- Soạn thảo các Hợp đồng kinh tế với các nhà cung ứng

- Đàm phán và xem xét đơn đặt hàng

- Kiểm soát chất lượng và tiến độ cung ứng của các bao bì,vật tư,…

- Được chi tiêu trong hoạt động cung ứng theo dự toán được BGĐ Công ty phê duyệt.

Yêu cầu công việc

-  Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong ngành sản xuất chuyên mua bao bì và nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.

-  Có kỹ năng đàm phán tốt với khách hàng

-  Lập kế hoạch cho các bao bì, vật tư, công cụ dụng cụ,… nhanh chóng và chính xác nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phúc lợi

- Được thưởng tháng lương 13 + 14 và chia hiệu quả giữa năm ít nhất 1 tháng lương. - Cơ hội thăng tiến cao. - Đi du lịch 1 năm 1 lần