To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Marketing (Telephone Sale)

Trung tâm Chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp Sạch GreenCert
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Job requirement

Mô tả công việc: – Giới thiệu dịch vụ chứng nhận VietGAP, chứng nhận hữu cơ, Truy xuất nguồn gốc sản phẩm của GREENCERT đến khách hàng và chăm sóc khách hàng. – Liên hệ với các đơn vị hữu quan để đăng ký các dịch vụ cho khách hàng

Company Overview

Trung tâm Chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp Sạch GreenCert

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: – Nộp hồ sơ về địa chỉ Email: [email protected] – Hồ sơ chính thức sẽ được bổ sung khi nhận việc. – Số điện thoại liên hệ:... View more

Nhân viên Marketing (Telephone Sale)

Trung tâm Chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp Sạch GreenCert