English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Marketing - Sales

Mô tả công việc

- Suggest suitable plans and receive orders from customers

- Digital video advertising planning and proposal

- Advertising performance analysis and reporting

- Ability to multi-task across multiple projects, sales leads and internal stakeholders.

- managing digital advertising campaigns

Yêu cầu công việc

-         More than 2 years experience in Account Executive or Advertising sales

-         Digital advertising agency experience preference

-         Positive and active

-         Good at English is advantage

-       Communications, Marketing, Business, New Media or Public Relations

 

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép