English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Lái Xe Nâng

Mô tả công việc

 • Lái xe nâng thực hiện việc dỡ hàng, chất hàng ra đúng nơi qui định
 • Kiểm tra và xác nhận số lượng hàng xuất, nhập, tồn.
 • Đảm bảo an toàn trong khi lái xe nâng.
 • Kiểm tra và bảo dưỡng xe hằng ngày.
 • Hổ trợ khi các bộ phận cần xuất nhập hàng hóa.

Yêu cầu công việc

 • Có kiến thức, kĩ năng vận hành, sửa chữa xe nâng
 • Nhận biết được thông tin quản lý 
 • Trung thực, cẩn thận, chu đáo 
 • Tính kỷ luật cao 
 • Có 01 năm kinh nghiệm lái xe nâng
 • Có tăng ca

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép