English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Lái Xe Nâng

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

CJ VINA AGRI CO., LTD - (100% FDI of CJ Group - Korea) is a leading feed (animal, aqua) in Vietnam. Our vision is to become the global livestock company through People, Technology &... Xem thêm

Quy mô: 600
Người liên hệ: HR Department

Mô tả công việc

- Điều khiển xe nâng nâng hạ hàng hóa trong kho.

Yêu cầu công việc

- Có chứng chỉ sơ cấp nghề vận hành xe nâng