English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên kỹ thuật vẽ Packing ngành gỗ/ QA ngành ngỗ

Mô tả công việc

 • Preparing packing drawing, carton layout for all items in both sample & production./ Chuẩn bị bản vẽ đóng gói. Layout thùng cho tất cả mã hàng sản xuất và mẫu
 • Preparing the packing BOM for all items in both sample & production./ Chuẩn bị BOM đóng gói cho cả hàng mẫu và sản xuất
 • Control the carton logo for all furniture./ Kiểm soát logo thùng cho tất cả sản phẩm
 • Working closely with production SVs to make sure to give the support on time/ Làm việc trực tiếp với giám sát sản xuất để đảm bảo sự hỗ trợ kịp thời,
 • Prepare the packing BOM for costing/ Chuẩn bị thông tin tính giá cho đóng gói trên BOM
 • Prepare the packing specification for all items in production /Chuẩn bị các tiêu chuẩn đóng gói cho tất cả mã hàng sản xuất.
 • Prepare the packing instruction for all items in production/ Chuẩn bị chỉ dẫn cho tất cả mã hàng cho sản xuất.
 • Prepare the unpacking instruction for the items with none-standard packing./ Chuẩn bị chỉ dẫn không đóng gói cho tất cả những mã hàng không tiêu chuẩn đóng gói.
 • Performing some certain works assigned by Managing Director/ Một số công việc từ phân công của cấp trên,

Yêu cầu công việc

 • Education/Specialization:  University/college of Technology/ Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng chuyên ngành kỹ thuật
 •  English communicate (optional)/ Tiếng anh không bắt buộc
 • Autocad skill/ Biết sử dụng thành thạo  autocad
 • 2 years in producing exported interior furniture/  kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực dồ gỗ nội thất xuất khẩu 
 •  1 years in packing technique/ 1 năm kinh nghiệm kỷ thuật đóng gói
 • Will be trained if no experience / Sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm