English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kỹ thuật và R&D

Mô tả công việc

 • Theo dõi quá trình in thử, đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng về thời gian và chất lượng.
 • Quản lý thông số của công đoạn pha màu.
 • Nghiên cứu, cải tiến và phát triển nguyên vật liệu, sản phẩm, các thông số kỹ thuật/ công nghệ và thông số sản xuất ….
 • Lập biểu mẫu R&D và gởi đến các bộ phận liên quan.
 • Theo dõi xuyên suốt việc phát triển sản phẩm mới, nguyên vật liệu mới, các thông số kỹ thuật/ công nghệ và thông số sản xuất ….

Yêu cầu công việc

 • Kinh nghiệm: Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành In ấn/ Chế bản/ Kỹ thuật/ Hoá hoặc các ngành có liên quan.
 • Kỹ năng thu thập thông tin, đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành và kỹ năng nghiên cứu sản phẩm mới.
 • Có tính sáng tạo, đột phá và đổi mới.
 • Thận trọng, cẩn thận, trung thực.
 • Có định hướng gắn bó lâu dài với Công ty. 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, - Lương thưởng cạnh tranh