To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên kỹ thuật (Trắc địa bản đồ, Cấp thoát nước)

Trung Tâm Hướng Nghiệp Sinh Viên
Updated: 11/12/2019

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

Đơn vị tuyển dụng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bến Tre.
Nơi làm việc: Số 50, Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre.
Công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Company Overview

Trung Tâm Hướng Nghiệp Sinh Viên

http://huongnghiep.hcmunre.edu.vn Number of employees: 3

Nhân viên kỹ thuật (Trắc địa bản đồ, Cấp thoát nước)

Trung Tâm Hướng Nghiệp Sinh Viên