To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Kỹ thuật Sản Phẩm

CÔNG TY TNHH FUJIKURA AUTOMOTIVE VIỆT NAM
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Job requirement

Company Overview

CÔNG TY TNHH FUJIKURA AUTOMOTIVE VIỆT NAM

Hình thức ứng tuyển: gửi qua email hoặc gửi trực tiếp tại phòng bảo vệ công ty (vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển) Thông tin liên hệ phòng nhân sự: - Email:... View more

Nhân viên Kỹ thuật Sản Phẩm

CÔNG TY TNHH FUJIKURA AUTOMOTIVE VIỆT NAM