English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Kỹ Thuật QA/QC

Mô tả công việc

- Giám sát sản xuất.

- Quản lý con người, nhân công.

- Kiểm soát nguyên liệu từ đầu vào đến đầu ra.

- Theo dõi hoạt động hàng ngày và giám sát chất lượng của bộ phận mình phụ trách.

- Các công việc khác theo bảng mô tả công việc và các yêu cầu của Phó GĐ, Giám Đốc sản xuất.

- Kiểm soát chất lượng các công đoạn.

- Thống kê số lượng.

- Kiểm soát các điểm CCP.

- Hỗ trợ quản lý nhân công.

- Một số vị trí khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng ban.

Yêu cầu công việc

-        Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành Thực phẩm, chế biến, bảo quản, dinh dưỡng, hóa thực phẩm, hóa học…..

-        Có năng lực, chuyên môn cao, ý thức học tập tốt.

-        Sử dụng tốt vi tính văn phòng.

-        Cận thận, siêng năng, chịu khó…..

-        Chịu áp lực cao trong công việc.

-        Có năng lực và khả năng giải quyết công việc.

-          Giao tiếp tốt tiếng Anh là một lợi thế