English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên kỹ thuật máy phát điện

Mô tả công việc

Kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện

Yêu cầu công việc

- có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm

- thành thạo phần cơ và phần điện