English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kỹ Thuật - ( Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động)

Mô tả công việc

Công Ty Quốc Nam: Nhập khẩu phân phối thiết bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động cho các nhà thầu và công trình

Ứng viên sẽ được đào tạo để sử lý được những công việc như sau :

Mục đích công việc:

Hỗ trợ kỹ thuật khách hàng mua và sử dụng thệ thống báo cháy tự động do công ty cung cấp, kiểm tra sửa chữa các lỗi của hệ thống báo cháy tự động tại công trình

Nhiệm vụ:* Sử dụng, cài đặt lập trình thành thạo các hệ thống báo cháy tự động* Tư vấn hỗ trợ khách hàng sử lý khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống báo cháy tự động

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh đọc bản vẽ lên phương án, bốc khối lượng thiết bị

Yêu cầu công việc

Có kỹ năng cơ bản về điện điện tư, máy tính

Kỹ năng làm việc nhóm

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục