To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân Viên Kỹ Thuật

IML Containers Vietnam
Updated: 05/05/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Job Description

 • In charge of production regarding of technical point of view in order to follow production order defined (Prepare all materials, tools ... necessary for the production process.)
 • In charge of means maintenance of production (Facility, machine, tooling)
 • In charge of preparation of molds to manufacture packaging as defined on manufacturing planning
 • In charge of mold changeovers on injection machine and connect all device within respect of operation procedure.
 • In charge of parameter tuning on Injection Machine in order to manufacture correct products.
 • Provides troubleshooting and respect preventive maintenance schedule of machine, tooling, and devices.
 • Perform specific tasks as assigned by direct manager.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mô Tả Công Việc

 • Phụ trách sản xuất liên quan đến khía cạnh kỹ thuật để tuân theo trật tự sản xuất được xác định (Chuẩn bị vật tư, dụng cụ...cần thiết cho quá trình sản xuất)
 • Phụ trách bảo dưỡng phương tiện sản xuất (Cơ sở, máy móc, dụng cụ)
 • Phụ trách chuẩn bị khuôn mẫu để sản xuất bao bì theo kế hoạch sản xuất.
 • Phụ trách thay đổi khuôn trên máy phun và kết nối tất cả các thiết bị theo quy trình vận hành.
 • Phụ trách điều chỉnh tham số trên máy ép nhựa để sản xuất các sản phẩm chính xác.
 • Cung cấp xử lý sự cố và tuân thủ lịch bảo trì phòng ngừa của máy, dụng cụ và thiết bị.
 • Thực hiện công việc cụ thể theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Job requirement

Requirement 

 • Male: 22 to 32 age
 • Education technical: mechanical, Electro-mechanical.
 • Shift working
 • Microsoft office
 • Understand drawing technical
 • English communication is an advantage
 • Living in Long An province (Bến Lức) is required.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yêu Cầu 

 • NAM: 22 đến 32 tuổi
 • Tốt nghiệp chuyên nghành kỹ thuật: Cơ khí, Cơ – Điện
 • Chấp nhận làm việc theo ca
 • Sử dụng tin học văn phòng
 • Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật
 • Tiếng anh giao tiếp là một lợi thế
 • Thường trú Long An (Bến Lức)

Lương và Phụ Cấp / Salary

 • Mức lương: thương lượng
 • Thời gian thử việc: 02 tháng.

Note: Ưu tiên những ứng viên hộ khẩu Long An

More Information

 • Qualification: College
 • Age: 22 - 32
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent

Company Overview

IML Containers Vietnam

www.iml.com.vn Number of employees: 25-99

IML Việt Nam là công ty con của tập đoàn Lacroix, công ty thuộc vốn đầu tư của Pháp. Nhà máy có trụ sở tại Long An và đã bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 1... View more

Similar Jobs

Nhân Viên Kỹ Thuật

IML Containers Vietnam