Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Nhân Viên Kỹ Thuật - Công nghệ

Job requirement

- Kiểm soát công nghệ sản xuất các sản phẩm của Công ty trong phạm vi được phân công

- Nghiên cứu, cải tiến công nghệ; cải tiến sản phẩm và nguyên vật liệu. Tối ưu hóa qui trình sản xuất

- Tham gia cùng R&D suốt quá trình phát triển SPM dự kiến sản xuất tại đơn vị được phân công

- Tham gia xây dựng các qui trình đào tạo công nghệ, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị sản xuất; quy phạm, quy định về an toàn lao động và kiểm soát việc thực hiện tại các đơn vị

- Quản lý thiết bị, tài sản tài sản cố định tại đơn vị được phân công

- Lưu trữ và bảo quản tài liệu kỹ thuật

- Đảm nhận các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

Job requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên Ngành Kỹ thuật, ưu tiên Ngành Cơ khí chế tạo

- Thành thạo AutoCad 2D, 3D và các phần mềm vẽ 3D khác

- Có kiến thức các yêu cầu về an toàn lao động, an toàn thiết bị, PCCN

- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

- Sức khỏe tốt, thích tìm hiểu về công nghệ

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép