English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kinh Doanh

Mô tả công việc

 • Thiết lập, hướng dẫn áp dụng, giám sát thực hiện và cải tiến các thủ tục, quy trình làm việc.
 • Triển khai, theo dõi tiến độ phát triển mẫu.
 • Cập nhật hệ thống khách hàng và quy trình hoạt động của Phòng kinh doanh.
 • Là đầu mối trao đổi thông tin với khách hàng.
 • Làm việc với các phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề đáp ứng nhu cầu khách hàng.
 • Tổng hợp các thông tin đơn hàng từ Khách hàng, triển khai đến các bộ phận liên quan.
 • Lập bảng báo giá và gửi cho khách hàng.
 • Triển khai đơn hàng sản xuất đến Phòng kế hoạch và thu thập thông tin tiến độ từ phòng kế hoạch.
 • Tiếp nhận thông tin đóng gói từ khách hàng.
 • Cập nhật báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan.
 • Quản lý hiệu quả các tài sản được giao.
 • Hướng dẫn, kèm cặp, đào tạo và hỗ trợ nhân viên dưới quyền cách thực hiện công việc hiệu quả.
 • Quản lý, Kiểm soát nhân viên dưới quyền.

Yêu cầu công việc

 • Hiểu biết nhóm sản phẩm.
 • Hiểu biết rõ về yêu cầu của khách hàng.
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
 • Ngoại ngữ  : Tiếng Anh.
 • Hiểu biết về quản lý chất lượng.
 • Có sức khỏe.
 • Có khả năng chịu áp lực công việc: Tốt.
 • Giải quyết mâu thuẫn: Tốt.
 • Giải quyết vấn đề: Hiệu quả.
 • Nhạy bén & giải quyêt yêu cầu khách hàng một cách linh hoạt
 • Ưu tiên : Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Gốm sứ

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chế độ nghỉ phép