English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Mô tả công việc

1.Chịu trách nhiệm bán các sản phẩm theo chiến lược của CEO

2. Chịu trách nhiệm với target được giao, tuỳ theo năng lực vị trí được phân bổ từ giám đốc sale và CEO.

3. Chịu trách nhiệm đại diện cty để trình bày các sản phẫm chiến lược và các quyền lợi truyền thông kèm theo.

4. Chịu trách nhiệm xây dựng gói bán hàng từ sản phẩm chiến lược của cty, và sản phẫm theo nhu cầu và yêu cầu của khách hàng.

5. Dựa trên chiến lược của giám đốc bán hàng và CEO để thực hiện việc bán hàng cho hoàn thành doanh thu tháng quý năm.

Yêu cầu công việc

§ Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm sale tại công ty giải trí, truyền thông

§ Tốt nghiệp, quản trị kinh doanh, marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan

§ Nhanh nhẹn, có tinh thần cầu tiến

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép