English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quận 3_Trợ lý cho trưởng phòng bán hàng ( Biết tiếng Nhật )_ 13368GL

Mô tả công việc

**** PHÚC LỢI

- Lương tháng thứ 13- Thưởng hiệu suất (trung bình 2-3 tháng)- Bảo hiểm 24/24- Kiểm tra sức khỏe hàng năm- Phụ cấp cho điện thoại, xăng dầu- Du lịch công ty

***** MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Hỗ trợ người quản lý bán hàng để chuẩn bị kế hoạch làm việc, báo cáo và các tài liệu khác khi cần- Lên lịch và chuẩn bị các cuộc họp- Nghiên cứu các khái niệm và chủ đề mới theo chỉ đạo của công việc quản lý bán hàng khác khi được chỉ định- Giao tiếp và đọc tài liệu bằng tiếng Nhật- Sẽ được chuyển sang bộ phận Bán hàng có liên quan trong vòng 1-2 năm cho con đường sự nghiệp tiếp theo

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- Cử nhân, chuyên ngành tiếng Nhật hoặc có liên quan- Tiếng Nhật: N2- Tiếng Anh giao tiếp- Chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp