English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kinh Doanh

Mô tả công việc

 • Theo dõi và chăm sóc các khách hàng được phân công phụ trách .
 • Khai thác khách hàng theo định hướng của Phòng Kinh Doanh nhằm tăng doanh số, doanh thu theo mục tiêu của Phòng Kinh Doanh. Đồng thời Tham mưu cho GĐKD trong công tác hoạch định, tổ chức, thực hiện các công tác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Phòng
 • Quan hệ với cấp trên trực tiếp là GĐKD : Để nhận thông tin, kế hoạch chỉ đạo, báo cáo và đề xuất những vấn đề có liên quan đến bộ phận.
 • Quan hệ với Phòng TC-KT trong việc theo dõi và thu hồi công nợ từ khách hàng.
 • Quan hệ với các phong ban khác để giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng để duy trì việc bán hàng lâu dài.
 • Liên hệ với các đối tác để tìm hiểu thông tin thị trường, thông tin đối thủ để có kế hoạch thực hiện mục tiêu được giao một cách hợp lý.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan
 • Tiếng Anh, tiếng Hoa tốt là một lợi thế

* Phẩm chất:

 • Có khả năng chịu áp lực công việc cao
 • Có tính kỷ luật cao.
 • Cẩn thận, năng động, sáng tạo
 • Cầu tiến và ham học hỏi.
 • Kiến thức: Ưu tiên có kiến thức ngành hàng sợi, thị trường dệt may.

* Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel...
 • Có kỹ năng giao tiếp.