English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kinh Doanh Văn Phòng - Căn Hộ

Mô tả công việc

  • Lập chương trình quan hệ với khách hàng và lập kế hoạch phân loại sau khi tiếp xúc với khách hàng.
  • Lập chỉ tiêu cho thuê văn phòng; căn hộ cho từng kỳ, từng quý. Báo cáo kết quả của nhóm cho mỗi quý

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học
  • Biết ngoại ngữ.
  • Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động và làm việc độc lập, biết tạo lập và duy trì mối quan hệ.
  • Không quá 40 tuổi.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép, - Lương thỏa thuận + hoa hồng.