English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kinh Doanh ưu tiên Biết tiến Hàn, Tiếng Anh

Mô tả công việc

Phát triển bán hàng kênh:

  • Siêu Thị
  • Trường học
  • Thị trường truyền thống thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống
  • Các công việc sales admin

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
  • Ít nhất 1 năm kênh siêu thị 
  • Giao tiếp tốt
  • Kỹ năng thuyết phục và thương lượng
  • Biết tiếng Hàn, Tiếng Anh.
  • Ngoại hình sáng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương