To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

NHÂN VIÊN KINH DOANH TÔN THÉP

Hoa Sen Group
Updated: 05/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức tư vấn, giới thiệu sản phẩm do Tập đoàn sản xuất và kinh doanh đến Khách hàng.
  • Khai thác mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, sản phẩm.
  • Thu thập, đối chiếu và đưa ra các nhận định về thị trường như: đối thủ cạnh tranh, sản phẩm mới, nhu cầu của khách hàng.
  • Theo dõi công nợ phát sinh, đối chiếu và thu hồi công nợ phải thu.
  • Hỗ trợ cấp quản lý trong các công tác quản lý, phát triển Tập đoàn.
  • Chấp nhận đi công tác theo sự điều động của Trưởng đơn vị.
  • Thực hiện các công việc theo phân công của Trưởng đơn vị.

Company Overview

Hoa Sen Group

https://hoasenjobs.com Number of employees: 7500

THÔNG TIN TẬP ĐOÀN - Tên doanh nghiệp (tiếng Việt):  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - Tên doanh nghiệp (tiếng Anh):  HOA SEN GROUP ... View more

NHÂN VIÊN KINH DOANH TÔN THÉP

Hoa Sen Group