To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Kinh doanh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Trí Việt
Updated: 26/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Thưởng

Job requirement

Chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ tiêu kinh doanh thông qua các Đại lý bán lẻ
(ĐLBL) thuộc kênh truyền thống. Cụ thể như sau:
- Lựa chọn và tuyển dụng ĐLBL phù hợp nhằm đạt Chỉ tiêu số ĐLBL mở mới
hàng tháng (trong 06 tháng đầu triển khai kênh bán hàng truyền thống)
- Ghé thăm ĐLBL đúng lịch trình; Tư vấn về chính sách, sản phẩm dịch vụ; Phổ
biến kịp thời các chính sách bán hàng; Trực tiếp triển khai ấn phẩm truyền
thông tại ĐLBL nhằm hỗ trợ ĐLBL đẩy mạnh doanh số bán hàng.
- Hỗ trợ ĐLBL trong việc kích hoạt, lắp đặt dịch vụ trong quá trình bán hàng.
- Hỗ trợ ĐLBL trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng với các khách hàng là tổ
chức, hoạt động thương mại (Khách sạn, Doanh nghiệp…) do ĐLBL tiếp cận
- Phối hợp các bộ phận của Chi nhánh Công ty tại địa bàn để hỗ trợ các ĐLBL
xử lý các tình huống phát sinh.

- Xây dựng Hồ sơ tuyến làm việc và đảm bảo Hồ sơ này được cập nhật đầy đủ và
chính xác.
- Lựa chọn ĐLBL và hỗ trợ ĐLBL thực hiện các chương trình bán hàng D2D
theo sự phân công trong thời điểm của Công ty.
- Nắm vững các thông tin/hoạt động của đối thủ cạnh tranh, thu thập bằng chứng
và báo cáo kịp thời lên cấp trên.
- Thực hiện các báo cáo được yêu cầu

Job requirement

 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
 Kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối hàng tiêu dùng, kênh phân
phối truyền thống
 Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nội dung là một lợi thế
 

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Trí Việt

Number of employees: 100-499

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn Thông Trí Việt (gọi tắt là TriViet Telecom) là đối tác tham gia hợp tác, điều hành các Chi nhánh của TCT VTVcab trong lĩnh vực... View more

Nhân viên Kinh doanh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Trí Việt