To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên kinh doanh Dịch vụ kỹ thuật

Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Updated: 22/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Xây dựng kế hoạch đảm bảo chỉ tiêu doanh thu Dịch vụ kỹ thuật, Tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp (Tư vấn, triển khai các giải pháp Công nghệ Thông tin, giới thiệu bán các sản phẩm phần mềm) tại CNKT.
 • Tổ chức khảo sát thị trường, xây dựng tập khách hàng mục tiêu theo từng cấp CNKT, Cụm/đội, FT, CTV.
 • Triển khai các hoạt động Marketing.
 • Xây dựng và phát triển kênh bán, điều hành đảm bảo các chỉ tiêu của kênh.
 • Nhận, giao chỉ tiêu cho các cum/đội và FT, điều hành đảm bảo hoàn thành.
 • Tổ chức công tác chăm sóc khách hàng và xây dựng tập khách hàng trả sau.
 • Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho ngành dọc đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Thực hiện công tác đảm bảo cho các Cụm/đội, FT, CTV thực hiện nhiệm vụ.
 • Thực hiện các nội dung theo điều hành từ ngành dọc.
 • Trực tiếp tiếp xúc tư vấn bán hàng cho tập khách hàng B2B trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của BGĐ CNKT tỉnh/TP giao

Job requirement

- Tiếp nhận và triển khai ý kiến chỉ đạo trực tiếp trong hoạt động kinh doanh mảng Dịch vụ kỹ thuật, Tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

- Phối hợp triển khai tổ chức bán hàng, triển khai đơn hàng/hợp đồng, hậu bán hàng (tổ chức triển khai lắp đặt, thanh toán chi phí, …)

- Tham vấn các vấn đề liên quan đến kinh doanh trong quá trình bán hàng

- Tham vấn các vấn đề kỹ thuật mảng viễn thông và CNTT

- Tham vấn các vấn đề kỹ thuật mảng Home Care và năng lượng mặt trời

- Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng bán hàng

- Các nhà phân phối sản phẩm/vật tư liên quan lớn/uy tín ở địa phương để mua bán các sản phẩm không thuộc mặt hàng TCT cung cấp.

- Phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh.

- Giới thiệu sản phẩm, tư vấn, bán hàng, triển khai dịch vụ, thu tiền lên doanh thu, chăm sóc khách hàng sau bán.

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

http://congtrinhviettel.com.vn/ Number of employees: 10.000

Tổng Công ty CP Công trình Viettel là đơn vị xây lắp viễn thông hàng đầu cả nước trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Tổng Công ty đã xây dựng được hệ... View more

Nhân viên kinh doanh Dịch vụ kỹ thuật

Công ty Cổ phần Công trình Viettel