English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên kinh doanh công nghệ Sitech

Mô tả công việc

- Nghiên cứu công nghệ Sitech để báo cáo cho lãnh đạo hạ tầng cần thiết cho ứng dụng công nghệ

+ Phần mềm và công nghệ thiết kế sử dụng cho các dự án hạ tầng

+ Hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông

+ Các qui định và khung pháp lý

- Xác định và đề xuất các dự án tiềm năng để giới thiệu sản phẩm Sitech

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học xây dựng, mỏ địa chất

- Có kiến thức trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế, quản lý dự án hạ tầng (đường, sân bay, thoát nước...)

- Tiếng Anh trôi chảy, giao tiếp tốt

- Kỹ năng máy tính tốt, hiểu biết về phần mềm thiết kế.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép