English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Kiểm Soát Nội Bộ

Mô tả công việc

a. Lên kế hoạch thông báo về việc kiểm tra Checklist:

- Phòng IC gửi thông báo cho Quản lý Cơ sở và BGĐ kế hoạch chấm Checklist của Phòng IC trước 15 giờ ngày thứ hai đầu tuần.

- Kế hoạch chấm theo số lượng nhân viên thực tế làm việc trong cơ sở (tại thời điểm chấm).

- Kế hoạch chấm 4 lần/tháng cho mọi cơ sở, trung bình 1 lần/tuần cho các cơ sở.

- Thời gian tiến hành 1- 2 tiếng

b. Công tác kiểm tra Camera:

- Mỗi ngày Nhân viên kiểm soát nghiệp vụ xem lại lịch sử camera ngày hôm trước.

- Kiểm tra các nội dung như sau:

· Quày thu ngân – Cửa ra vào

o Hoạt động doanh thu

o Ra bill thanh toán

o Bàn giao ca

· Khu vực 1, 2, 3,4

o Tác phong nhân viên

o Vệ sinh

o Quy trình vận hành

· Khu vực Pha chế, bếp, Lễ tân, bảo vệ

o Tác phong nhân viên

o Vệ sinh

o Quy trình vận hành

o Thời gian ra món – 3 kiểm

c. Chụp hình lỗi:

- Khi phát hiện vấn đề sai phạm so với quy định công ty, nhân viên kiểm soát nghiệp vụ chụp hình;

- Nhân viên kiểm soát nghiệp vụ kiểm tra lỗi theo quy định, quy trình đã được ban hành một cách chính xác.

d. Úp hình lỗi lên Facebook nội bộ:

- Sau khi kiểm tra lỗi theo quy định nhân viên kiểm soát nghiệp vụ đưa những vấn đề sai phạm của Cơ sở gửi lên Facebook khối dịch vụ trong ngày để các cơ sở khác rút kinh nghiệm.

- Thông báo Quản lý kiểm tra lỗi đã ghi nhận của Phòng ICKiểm tra các báo cáo liên quan hoạt động kế toán trước khi trình cấp quản lý.

e. Kiểm tra bảng check list cơ sở:

- Kiểm tra bảng check list cơ sở vệ sinh.

· Nhân viên kiểm soát nghiệp vụ kiểm tra bảng check list cơ sở về phần vệ sinh so với thực tế.

- Kiểm tra hàng hóa tại cơ sở.

· Nhân viên kiểm soát nghiệp vụ sẽ kiểm tra xuất nhập tồn hàng hóa của cơ sở.

· Sau đó check lại số liệu với Phòng kế toán trong ngày.

f. Chụp hình lỗi vi phạm không đúng bảng check list:

- Nếu phát hiện lỗi so với bảng check list thực tế thì nhân viên kiểm soát nghiệp vụ sẽ chụp hình lại và úp lên facebook trong ngày.

- Nếu phát hiện lỗi về số liệu hàng hóa thì nhân viên kiểm soát nghiệp vụ sẽ chụp hình và úp lên facebook trong ngày.

- Thông báo cho Quản lý và Trưởng phòng xử lý.

g. Công tác Tổng hợp danh sách lỗi:

- Nhân viên kiểm soát nghiệp vụ tổng hợp danh sách lỗi trong tuần để chuyển cho Nhân viên C&B – KPIs để tông hợp phục vụ trừ lương cuối tháng.

- Lập báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng đồng thời đề xuất phương án và triển khai cụ thể.

- Thực hiện việc kiểm soát một cách chi tiết, tỉ mỉ và cẩn thận.

Yêu cầu công việc

 • Có kiến thức về kiểm soát nội bộ.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan.
 • Kỹ năng kiểm tra, đánh giá.
 • Khả năng xử lý tình huống, thu thập và xử lý thông tin.
 • Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường độ áp lực công việc cao.
 • Chín chắn, điềm đạm, cẩn thận, quyết đoán và có trách nhiệm.
 • Hoà nhã, vui vẻ và có tinh thần hợp tác.
 • Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến.
 • Công bằng và trung thực.
 • Có thể làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm.
 • Hoà nhập được với đặc điểm văn hoá Công ty.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép