English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

nhân viên kiểm soát nội bộ

Mô tả công việc

Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc Bộ phận Kiểm soát nội bộ về các vấn đề sau:

 • Tính trung thực - hợp lý của Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của toàn hệ thống Công ty thông qua việc thiết lập các thủ tục kiểm toán các Báo cáo tài chính này.
 • Tính chính xác của các báo cáo số liệu về hiệu quả đầu tư vốn (hiệu quả kinh doanh chứng khoán; hiệu quả đầu tư vốn vào các lĩnh vực của Công ty).
 • Tình hình quản lý chi phí, công nợ tại Văn phòng Công ty.
 • Phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh các đơn vị trong hệ thống để chỉ ra các điểm mạnh, điểm hạn chế và các giải pháp khắc phục.

Nhiệm vụ:

 • Theo dõi, thu thập số liệu – tài liệu, phân tích và thiết lập các thủ tục kiểm toán đối với báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của toàn hệ thống Công ty nhằm đảm bảo các Báo cáo tài chính này không có những sai sót trọng yếu.
 • Theo dõi, thu thập số liệu – tài liệu, phân tích và kiểm tra tính chính xác của các báo cáo về hiệu quả đầu tư vốn.
 • Theo dõi, thu thập số liệu – tài liệu, phân tích tình hình sử dụng chi phí, tình hình quản lý công nợ tại Văn phòng Công ty.
 • Theo dõi, thu thập số liệu – tài liệu, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh của các đơn vị.
 • Đưa ra các nhận xét, đánh giá, kiến nghị, giải pháp cần thiết để ngăn ngừa những sai sót có thể xảy ra liên quan đến công việc phụ trách, khắc phục những điểm hạn chế.

Yêu cầu công việc

B. Điều kiện:

Tốt nghiệp đại học  ngành kế tốn – kiểm toán  hoặc ngành tài chính.

Yêu cầu chung: 

 • Nam, nữ độ tuổi từ  25 tuổi – 30 tuổi.
 • Đã có kinh nghiệm trong công việc kiểm sóat nội bộ, kiểm toán, kế toán .
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế tĩan 
 • Thông thạo và hiểu rõ Luật kế tĩan, Luật chứng khóan, các quy định và chuẩn mức kế toán, kiểm toán hiện hành.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt phục vụ cho công việc thu thập thông tin và giao tiếp; kỹ năng phân tích, trình bày, viết báo cáo tốt.
 • Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; làm việc theo nhóm hoặc độc lập.
 • Có sức khoẻ tốt.

Quyền lợi:

 • Các ứng viên được tuyển dụng sẽ được trả lương, thưởng xứng đáng (với mức lương cạnh tranh và chế độ ưu đãi). 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương