English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kiểm Soát Khối Lượng (Q/S)

Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch về tìm hiểu Hợp đồng.
 • Lập kế hoạch về kiểm soát khối lượng, kiểm soát dòng tiền và các công việc liên quan.
 • Phối hợp với Ban kỹ thuật, lập danh mục tòan bộ các bản vẽ thi công (shopdrawing), lên danh mục tổng thể khối lượng vật tư, thiết bị sẽ lắp đặt.
 • Kiểm soát khối lượng đề nghị cấp của PM, đáp ứng tiến độ lắp đặt,
 • Theo dõi so sánh khối lượng PM yêu cấu cấp, BOQ của hợp đồng và khối lượng lắp đặt thực tế tại công trường.
 • Kiểm soát khối lượng đã lắp đặt, sản phẩm dở dang, hàng tồn kho…
 • Quản lý kiểm soát dòng tiền (cash flow) từ đầu vào đến đầu ra: doanh thu, thu tiền, chi tiền (vật tư thiết bị, chi phí...),
 • Lập - kiểm soát - thực hiện cash flow cho tất cả các công trình. Lập - kiểm soát - thực hiện cash flow hàng tháng…
 • Quản lý và theo dõi hợp đồng thầu phụ. Phối hợp với các kỹ sư phụ trách kiểm tra khối lượng thực hiện của các đơn vị thầu phụ và làm đề xuất thanh tóan cho thầu phụ theo hợp đồng
 • Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm, tổng kết và bất thường cho TB.QS / TP.QLHĐ

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện lạnh, Cấp thoát nước, PCCC, Môi trường hoặc các chuyên ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm thi công trong lĩnh vực M&E và  kiểm soát quản lý về  khối lượng thi công, cash flow về M&E.
 • Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, am hiểu về hệ thống, thiết bị vật tư hệ M&E
 • Có kỹ năng tốt về phân tích số liệu và về quản trị tài chính
 • Giao tiếp lưu loát tiếng Anh. Đọc được Hợp đồng, tài liệu kỹ thuật liên quan bằng tiếng Anh
 • Sử dụng được vi tính văn phòng (Excel, Access, Word, Project), Autocad

Phúc lợi

- Mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực làm việc: lương thỏa thuận thưởng dự án. - Thưởng Thâm niên, Thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13 theo kết quả kinh doanh của Công ty - Chế độ lao động & bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Nhà nước Bảo hiểm 24h. - Du lịch hàng năm.