English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Sản Phẩm

Mô tả công việc

- Kiểm tra hồ sơ chất lượng theo tiêu chuẩn đã đặt ra

- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi xuất kho

- Theo dõi tình hình hạn sử dụng hàng hóa trong kho

- Kiểm tra chất lượng thành phẩm của Xưởng chế biến

- Kiểm tra theo dõi tình hình vệ sinh xe giao hàng, các kho và xưởng chế biến

- Theo dõi nhiệt độ kho để kịp thời báo cáo tình trạng kho cho các bộ phận liên quan có biện pháp xử lý kịp thời

- Làm giấy tờ kiểm dịch hàng ngày

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Ưu tiên ngành công nghệ thực phẩm

Nhanh nhẹn, chịu khó

Ưu tiên nam

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương