To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (QC) NHÀ CUNG ỨNG (SẢN PHẨM HỘP QUẸT GA)

Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Đồng phục
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Thực hiện công việc nghiên cứu – phát triển và thiết lập quy trình sản xuất sản phẩm hộp quẹt ga.

- Cùng với Khối Mua hàng (Khối MH) thực hiện đánh giá để tìm kiếm và lựa chọn Nhà cung ứng (NCU) đạt các yêu cầu về chất lượng, an toàn sản phẩm. Đồng thời cùng với Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển Sản phẩm (R&D) xây dựng chặt chẽ các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Hộp quẹt ga, phương pháp kiểm tra để thảo luận, thống nhất với NCU.

- Hỗ trợ, phối hợp với NCU xây dựng các các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Hộp quẹt ga và phương pháp kiểm tra.

- Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm tại NCU.

Job requirement

- Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên về công việc Kiểm soát chất lượng sản phẩm hoặc Nghiên cứu & Phát triển Sản phẩm (R&D) hoặc Kỹ thuật sản xuất sản phẩm hộp quẹt ga.

- Hiểu biết về cấu tạo của sản phẩm Hộp quẹt ga.

- Địa điểm làm việc: Quận Bình Tân

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

http://thienlonggroup.com/co-hoi-nghe-nghiep/vi-tri-tuyen-dung Number of employees: 3500

- Thiên Long được thành lập vào năm 1981. Sau hơn 38 năm phát triển, Thiên Long nay đã trở thành một Tập đoàn gồm 6 Công ty không chỉ chuyên về bút... View more

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (QC) NHÀ CUNG ỨNG (SẢN PHẨM HỘP QUẸT GA)