English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Kiểm Định Da (Leather Marker)

Mô tả công việc

Kiểm tra đánh dấu lỗi trên da.

Yêu cầu công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm. 

Thái độ tốt. 

sẵn sàng tăng ca.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép