English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kho

Mô tả công việc

  • Trực tiếp xuất nhập hàng thành phẩm, phụ giúp thủ kho các công việc theo yêu cầu.
  • Kiểm tra phiếu xuất kho, bố trí xuất nhập hàng theo phiếu xuất nhập, đúng quy trình và quy định về nhập xuất hàng thành phẩm của công ty.
  • Kiểm tra hạn sử dụng hàng tồn trong kho, phối hợp kiểm kê kho hàng ngày và báo cáo .
  • Đôn đốc, bố trí sắp xếp, bảo quản hàng hóa và vệ sinh kho hàng.

Yêu cầu công việc

 Nam/Nữ

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó

- Có kinh nghiệm về xuất nhập hàng, biết sử dụng máy tính

- Ưu tiên ứng viên gần công ty

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Đào tạo, Tăng lương